Gjermanishtja, gjuha e mundësive të pafundme

SEKRETI I SUKSESIT TONË!

Suksesi ynë fshihet në faktin që ne nuk Jua mësojmë gjermanishten përmes librave komercialë, pooooor me planprogramin tonë të hartuar dhe përshtatur sipas gramatikës dhe natyrës së gjuhës shqipe për kandidatët shqiptarë dhe të gramatikës së maqedonishtes për kandidatët maqedonas, të cilin e kemi përditësuar për një çerekshekulli deri në skajshmëri. Me këtë metodologji të llojit të vet kemi arritur që shumë më shpejtë dhe në mënyrë shumë më efikase t’jua mësojmë gjermanishten për përdorim akademik në fushën e shkencës dhe të biznesit.

PËR NE

Qendra e Gjuhëve të Huaja DEUTSCH në Tetovë filloi punën me një klasë dhe një mësues në dhjetor të vitit 1997. Me rritjen e numrit të nxënësve të gjuhës gjermane, u rritën edhe aktivitetet tona. Shërbimet tona ishin të degëzuara dhe të përshtatura pikërisht me nevojat e klientëve tanë. Përveç mësimit të gjermanishtes, klientët kërkonin përkthime të dokumenteve, letrave dhe letrave nga institucionet gjermane, austriake apo zvicerane. Gradualisht filluam të ofrojmë mbështetje për pensionistët tanë nga këto vende si dhe të gjitha sferat e jetës në korrespondencën e tyre me zyra të ndryshme në Gjermani, Austri dhe Zvicër.

Our trusted partner medUnited

Girl in a jacket

KURSET E GJERMANISHTES

KURSE TË SHKALLËS A1 PËR BASHKIM FAMILJAR

Mbahen çdo ditë pune nga 2 orë mësimore dhe zgjasin 3 muaj. Brenda dy muajve të parë mësohen fjalët, gramatika dhe ndërtimi i fjalive për këtë nivel, ndërsa në muajin e tretë përgatiten kandidatët hollësisht për të gjitha pjesët dhe nënndarjet e provimit të shkallës A1.

KURSE TË NIVELIT A2

Janë të paraparë për shoferë kamionësh, kuzhinierë dhe personel përcjellës kuzhine, instalues uji, radiatorësh, rrymës, rrobaqepës, berberë, suvatues si dhe zeje të tjera. Këto kurse mbahen çdo ditë pune dhe zgjasin 6 muaj.

KURSE TË GJERMANISHTES AKADEMIKE B1, B2, C1, C2

Kurset e gjermanishtes akademike janë të përshtatura për të gjithë kandidatet dhe kandidatët me përgatitje akademike si p.sh. mjekë, infermierë, specialistë të IT, inxhinierë, arkitektë, biznesmenë, studentë, nxënës etj. Karakteri akademik i këtij kursi fillon që nga shkalla e parë A1 ku në fakt edhe hidhen themelet për shkallët e larta B1, B2, C1 dhe C2. Pra edhe shkallët fillestare A1 dhe A2 mësohen me tërë thellësinë e tyre gramatikore, me qëllim që kandidatët sa me lehtë t’i arrijnë dhe t’i përvetësojnë nivelet më të larta. Programi ynë i mësimit të gjermanishtes akademike është ndërtuar dhe përditësuar edhe në bazë të përvojës sonë 25-vjeçare. Sukseset e kandidatëve tanë në vendet gjermanishtfolëse janë dëshmia më e mirë për kualitetin e mësimdhënies sonë, e cila është e përshtatur si me gramatikën e gjuhës shqipe për shqiptarë ashtu edhe me gramatikën e gjuhës maqedonase, për kandidatët tanë maqedonas. Zakonisht përvetësimi i një shkalle zgjat 3 muaj.

PENSIONET

Dokumentacionin e pensioneve e përgatisim sipas marrëveshjeve të Fondit pensional të Republikës së Maqedonisë me Sigurimet pensionale të Gjermanisë, Austrisë dhe Zvicrës.

PARTNERËT TANË

Në kuadër të përvojës sonë shumë vjeçare kemi bashkëpunim të frytshëm me punëdhënës shumë seriozë nga Gjermania dhe Austria. Për informata më të sakta Ju mirëpresim në zyrën tonë.

KURSET ONLINE

Të gjitha nivelet e kurseve sipas nevojës se kandidatëve nga shtetet apo qytetet e largëta me Tetovën i ofrojmë edhe online

GALERI

NA KONTAKTONI

Vendndodhjen:

Ilindenski blok 75/4 1200 Tetovo

Loading
Your message has been sent. Thank you!
Girl in a jacket